Modele kształtowania zapasów

Modele kształtowania zapasów

Istnieją DWA rodzaje kosztów: proporcjonalne faire ilości zapasów je proporcjonalne liczby zamówień; Reguła 80/20-jest podstawą analizy zapasów i na jej bazie została stworzona metodyka Szeroko Stosowanej analizy ABC, dzieląca zapasy Pod dzielenie wartości. Skoro 20% pozycji asortymentowych pozostających w zapasie 80% całkowitej wartości zapasu, pour sugeruje odmienne pełni do istrukcja zapasem tych 20% pozycji, ne procesu wyboru dostawców oraz do obsługi dostaw. Im szybciej zapasy materiałowe są zużywane, tym Wcześniej należy zlecenia zamówienie na est dostawę. Moment złożenia zamówienia może być funkcją wielkości zapasów. Przy założeniu stałego Tempa zużywania zapasów problème Ten Można tumulścić, zamówienia składając w sposób powtarzalny, w regularnych odstępach czasu. jednostkowe koszty obowiązywała zapasów są stałe. Całkowite koszty obowiązywała zapasów w magazynach (ku) proporcjonalne są ne średniego Stanu zapasów, TJ. do wielkości partII dostawy; Łączne koszty zapasów (CT) w. wią sumą kosztów obowiązywała Stanu magazynowych (ku) i kosztów la realizacji wszystkich zamówień o okresie (KZ): nie ma tu ryzyka niezrealizowania dostawy i dlatego też nie acteurs koszty braku zapasów; Zapasy je właściwe kształtowanie ich wielkości wciąż pozostają w Centrum zainteresowania menedżerów na diffĂŠrents szczeblach zarządzania. Mimo Rozwoju nowych koncepcji logistycznych nakierowanych na redukcję zapasów, wciąż, w wielu przypadkach zapewnienie żądanego poziomu obsługi opiera się na właściwie określonym zapasie zabezpieczającym, un określanie wielkości partII (dostaw) ciągle ma istotny Wpływ na koszty.

uwzględniający taille wydatków na zakup mateńałów. Wielkość Tego wydatku jest zależna OD linistita lub też niekorzystania z opustu cenowego. Jeżeli uwzglou się Bazowy poziom CEN (P0) dla optymalnej wielkości partII dostawy (Q *), à łączne koszty obowiązywała zapasów wraz z wydatkami na zakup materiałów wyniosą (Ct0): W zarządzaniu zapasami Można również zastosować pełni inwestycyjne. Gromadzenie przesyłce zapasów aucune wcześniejszego poniesienia wydatków. Zapasy te przyniosą w niedalekiej przyszłości korzyści, wyrażające się w dodatkowej sprzedaży dodatkowych wpływach. Warunkiem akceptacji decyzji o zmianie Stanu zapasów jest spełnienie wymogu, aby wartość bieżąca dodatkowych wpływów uzyskanych w wyniku wzrostu Stanu zapasów była większa OD wartości bieżącej wydatków poniesionych na wzrod Stanu zapasów. Ujemny Wynik odejmowania jest sygnałem do odrzucenia decyzji o ukształtowaniu nowego poziomu zapasów. Aby ocenić Efektywność decyzji, należy wyznaczyć wszystkie przyrostowe przepływy pieniężne powiązane z daną decyzją. Podejście à jest zaprezenane w przykładzie NR 1. Jeżeli łączne koszty zapasów z uwzględnieniem dyskonta (CTD) są niższe OD łącznych kosztów (Ct0) dla ekonomicznie uzasadnionej wielkości partII dostawy (Q *), à akceptuje się propozycje zakupów więksjay partII dostaw.

Okres wprowadzenia zapasów jest nieskończenie Krótki. Moment dostawy jest avant uznany za moment wprowadzenia materiału faire procesu Produkcji. Dla nowego poziomu CEN, uwzględniającego dyskonto (DP) i większe dostawy (QD), łączne koszty zapasów (CTD) są Równe: Celem przygotowanego cyklu Artykułów jest wskazanie zagrożeń, które mogą płynąć ze zbytniego ”zaufania” klasycznym formułom, służ obliczaniu wielkości sterujących zapasów odnawianiem. Formuły te są dobrze opisane w literaturze przedmiotu, a także są implementowane w większości dostępnych na rynku Systemów informatycznych, wspomagających Zarządzanie przedsiębiorstwami i łańcuchami dostaw.

Back to blog entries